Chính sách bảo mật

Emigo cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng một cách tối đa và sử dụng chúng chỉ để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của khách hàng, Emigo sử dụng các biện pháp bảo mật thông tin sau đây:

  1. Thu thập thông tin: Emigo chỉ thu thập thông tin cần thiết để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng. Emigo không thu thập bất kỳ thông tin nào khác mà không được sự đồng ý của khách hàng.
  2. Lưu trữ thông tin: Emigo sử dụng các biện pháp an ninh thông tin tối ưu để đảm bảo thông tin cá nhân của khách hàng được bảo vệ tốt nhất.
  3. Chia sẻ thông tin: Emigo không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ trường hợp cần thiết để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng.
  4. Quyền riêng tư của khách hàng: Khách hàng có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xoá thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chính sách bảo mật của Emigo, quý khách hàng có thể truy cập vào trang web của Emigo tại địa chỉ https://emigo.vn/chinh-sach-bao-mat hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại: 0986.333.666 hoặc email: [email protected].

Emigo rất trân trọng sự tin tưởng của khách hàng và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng một cách tối đa.